top of page

Soutěž Centrum Štěpnice

Architektonicko urbanistická studie

Studie hledá funkční řešení centra sídliště Štěpnice včetně vhodných úprav veřejného prostoru s důrazem na zeleň. Nedílnou součástí je i řešení dopravy v klidu, která v současné době znepříjemňuje bydlení na sídlišti.

Štěpnice jako celek mají velký potenciál stát se příjemným a funkčním bydlením a to zejména kvůli své poloze a vztahu s krajinou. Proto je zeleň významným prvkem celého návrhu a propisuje se i do samotného centra.

bottom of page