top of page

Hospůdka ve Vsetíně

Návrh hospůdky s možností rozvoje

Cílem této studie je revitalizace objektu staré pivnice. Aby návrh vyhovoval současné legislativě, je třeba stávající objekt rozšířit o budovu, která bude poskytovat zázemí pivnice.

 

V první fázi projektování se počítá s maximální kapacitou 20 hostů. V horizontu několika dalších let se plánuje přestavba pivnice na restauraci s kapacitou 65 hostů a na to reaguje i samotný půdorysný návrh.


Při navrhování je snaha o zachování původního vzhledu objektu, včetně původních materiálů.

bottom of page