Zelená v gumárenství

Revitalizace objektu pro gumárenské zkušebnictví

Předmětem studie je návrh na dostavbu dvoupodlažního objektu ke stávající budově společnosti. Dále se studie zabývá celkovou revitalizací této původní budovy. Návrhem dojde k navýšení kapacity pro administrativní část a k vytvoření důstojného vstupu do objektu. 

Významným bodem návrhu je ekologická stránka objektu. Je navržena zelená střecha s extenzivní zelení. Dešťová voda je svedena do podzemních nádrží a zpětně využívaná pro zavlažování, popřípadě splachování záchodů. Pro zachytávání sluneční energie jsou na střeše umístěny fotovoltaické panely. Dalším bodem je zpětné využití odpadního tepla z hal.

1/12

FUNDAMENT bau, s.r.o., Vlčnov 650, 687 61 Vlčnov, IČO 05588502, +420 775 070 755

projekční kancelář, návrh studií a projektová dokumentace, architektura a pozemní stavitelství