top of page

Společnost FUNDAMENT bau, s. r. o. je architektonická a projekční kancelář založená v roce 2016. Naším záměrem je poskytnout zákazníkovi kompletní servis od samotného nákupu pozemku, přes návrh a jednání s úřady, až po zahájení provozu stavby. Ke všem projekčním fázím si sami zpracujeme potřebnou dokumentaci ve spolupráci s dalšími odborníky, kterým důvěřujeme.

Jsme schopni zpracovat široký záběr zakázek, od drobných architektonických úloh až po velké celky. Využíváme k tomu moderní technologie, které vám umožní nahlédnout na 3D model objektu. Pro dosažení nejvhodnějšího řešení přistupujeme ke všem projektům individuálně.

Cartoon krokodýl

Roman Struhařík

projektant, jednatel

Cartoon Dog

Ing. Petr Paštěka

autorizovaný inženýr

Cartoon Fox

Ing. Věra Navrátilová

projektant

Cartoon Bear

Ing. arch. Silvia Vinklárková

architekt

bottom of page